Kdy byl Velký pátek v roce 2021?

Velký pátek v roce 2021

pátek 2. dubna 2021
2 let, 2 měsíce, 3 dni zpětně
Velký pátek je křesťanský svátek, který připomíná ukřižování Ježíše Krista. V Česku je tento den státním svátkem a většina obchodů a institucí je zavřena. Datum Velkého pátku se vypočítává podle lunárního kalendáře a vždy připadá na pátek před nedělí, která následuje po prvním jarním úplňku.
Předchozí: Zelený čtvrtek
Následující: Bílá sobota

Facebook
Twitter
Mail
Kalendář pro rok 2021
Kalendář pro Duben 2021


Svátky v roce 2021

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Smrtná neděle
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Změna času
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Den matek
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční