Kdy bude Velký pátek v roce 2021?

Výpočet dat pohyblivých svátků pro jednotlivé roky.

Velký pátek v roce 2021

pátek 2. dubna 2021
o 1 rok, 9 měsíců, 7 dní
Facebook
Twitter
Mail

Kalendář pro rok 2021
Kalendář pro Duben 2021


Jiné pohyblivé svátky v roce 2021

1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Advent
Bílá neděle
Bílá sobota
Den matek
Den otců
Estomihi
Ježíše Krista Krále
Květná neděle
Letnice
Masopust
Modré pondělí
Nanebevstoupení Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Nejsvětější Trojice
Popeleční středa
Postní doba
Sazometná středa
Šedivé úterý
Slavnost Těla a Krve Páně
Smrtná neděle
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Svatý týden
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Zelený čtvrtek