Kdy byl Nejsvětější Srdce Ježíšovo v roce 2020?

Nejsvětější Srdce Ježíšovo v roce 2020

pátek 19. června 2020
3 let, 11 měsíců, 2 dni zpětně
Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se slaví v Česku každoročně. Datum se vypočítává podle liturgického kalendáře a připadá na čtvrtek devátého týdne po Velikonocích. Tento svátek je spojen s úctou k Ježíšovu srdci jako symbolu jeho lásky a milosrdenství k lidem.
Předchozí: Slavnost Těla a Krve Páně

Kalendář pro rok 2020
Kalendář pro Červen 2020


Svátky v roce 2020

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Smrtná neděle
Změna času
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Den matek
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční