Kdy byla Sazometná středa v roce 2019?

Škaredá středa, Svatá středa

Výpočet dat pohyblivých svátků pro jednotlivé roky.

Sazometná středa v roce 2019

středa 17. dubna 2019
1 rok, 3 měsíce, 16 dní zpětně
Předchozí: Šedivé úterý
Následující: Zelený čtvrtek

Facebook
Twitter
Mail

Kalendář pro rok 2019
Kalendář pro Duben 2019


Svátky v roce 2019

Den obnovy samostatného českého státu
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Postní doba
Popeleční středa
Laetare
Smrtná neděle
Lazarova sobota
Svatý týden
Květná neděle
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční oktáv
Velikonoce
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Den matek
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Nejsvětější Trojice
Den otců
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční