Kdy byl Masopust v roce 2017?

Výpočet dat pohyblivých svátků pro jednotlivé roky.

Masopust v roce 2017

sobota 7. ledna 2017 - úterý 28. února 2017
3 let, 1 měsíc, 14 dní zpětně
Facebook
Twitter
Mail

Kalendář pro rok 2017
Kalendář pro Leden 2017


Svátky v roce 2017

Den obnovy samostatného českého státu
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Smrtná neděle
Květná neděle
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Den matek
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční