Kdy byl Masopust v roce 2018?

Výpočet dat pohyblivých svátků pro jednotlivé roky.

Masopust v roce 2018

neděle 7. ledna 2018 - úterý 20. února 2018
1 rok, 4 měsíců, 17 dní zpětně
Facebook
Twitter
Mail

Kalendář pro rok 2018
Kalendář pro Leden 2018


Jiné pohyblivé svátky v roce 2018

1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Advent
Bílá neděle
Bílá sobota
Den matek
Den otců
Estomihi
Ježíše Krista Krále
Květná neděle
Letnice
Modré pondělí
Nanebevstoupení Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Nejsvětější Trojice
Popeleční středa
Postní doba
Sazometná středa
Šedivé úterý
Slavnost Těla a Krve Páně
Smrtná neděle
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Svatý týden
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Velký pátek
Zelený čtvrtek