Kdy bude Gaudete v roce 2024?

Třetí adventní neděle, Stříbrná neděle

Gaudete v roce 2024

neděle 15. prosince 2024
o 4 měsíce, 28 dní
Gaudete je liturgický svátek slavený v katolické církvi v Česku. Datum se vypočítává jako třetí neděle adventu a znamená "radujte se" v latině. Během mše se obvykle používají růžové liturgické oděvy a zpívají se radostné písně.
Předchozí: Druhá adventní neděle
Následující: Čtvrtá adventní neděle

Kalendář pro rok 2024
Kalendář pro Prosinec 2024


Svátky v roce 2024

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Smrtná neděle
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Změna času
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Nanebevstoupení Páně
Den matek
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční