Kdy byla Druhá adventní neděle v roce 2022?

Bronzová neděle

Druhá adventní neděle v roce 2022

neděle 4. prosince 2022
1 rok, 2 měsíce, 29 dní zpětně
Druhá adventní neděle je druhým ze čtyř adventních nedělí před Vánoci. Tento den se tradičně slaví zapalováním druhé svíčky na adventním věnci a připomíná nám blížící se příchod Ježíše Krista.
Předchozí: Advent
Následující: Gaudete

Kalendář pro rok 2022
Kalendář pro Prosinec 2022


Svátky v roce 2022

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Změna času
Smrtná neděle
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den matek
Den vítězství
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Den otců
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční