Kedy bude Veľký piatok v roku 2021?

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Veľký piatok v roku 2021

piatok, 2. apríla 2021
o 1 rok, 10 mesiacov, 11 dní
Facebook
Twitter
Mail

Kalendár pre rok 2021
Kalendár pre Apríl 2021


Iné pohyblivé sviatky v roku 2021

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv)
Deň matiek
Deň otcov
Fašiangy
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľkonočný pondelok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok