Kedy bude Veľká noc v roku 2020?

Veľkonočná nedeľa

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Veľká noc v roku 2020

nedeľa, 12. apríla 2020
o 9 mesiacov, 19 dní
Facebook
Twitter
Mail

Kalendár pre rok 2020
Kalendár pre Apríl 2020


Iné pohyblivé sviatky v roku 2020

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv)
Deň matiek
Deň otcov
Fašiangy
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľkonočná oktáva
Veľkonočný pondelok
Veľký piatok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok