Kedy bol Veľkonočný pondelok v roku 2018?

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Veľkonočný pondelok v roku 2018

pondelok, 2. apríla 2018
11 mesiacov, 18 dní dozadu
Kalendár pre rok 2018
Kalendár pre Apríl 2018


Iné pohyblivé sviatky v roku 2018

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Deň Matiek
Deň Otcov
Fašiangy
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie telo)
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľký piatok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok