Kedy bude Veľkonočný pondelok v roku 2022?

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Veľkonočný pondelok v roku 2022

pondelok, 18. apríla 2022
o 3 rokov, 24 dní
Kalendár pre rok 2022
Kalendár pre Apríl 2022


Iné pohyblivé sviatky v roku 2022

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Deň Matiek
Deň Otcov
Fašiangy
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie telo)
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľký piatok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok