Kedy bude Svätá a veľká streda v roku 2025?

Škaredá streda, Čierna streda, Sadzová streda

Svätá a veľká streda v roku 2025

streda 16. apríla 2025
o 11 mesiacov, 28 dní
Svätá a veľká streda je sviatok, ktorý sa slávi v stredu pred Veľkonočnou nedeľou. Tento deň je dôležitým dňom pre kresťanov, pretože symbolizuje posledné dni Ježiša Krista pred jeho ukrižovaním a zmŕtvychvstaním. Na Slovensku sa tento sviatok slávi rôznymi spôsobmi, vrátane návštevy kostola a vysluhovania svätej omše.
Predchádzajúci: Sivý utorok
Nasledujúci: Zelený štvrtok

Kalendár pre rok 2025
Kalendár pre Apríl 2025


Sviatky v roku 2025

Deň vzniku Slovenskej republiky
Zjavenie Pána
Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
Fašiangy
Krst Krista Pána
Hromnice
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Laetare
Zmena času
Smrtná nedeľa
Lazárova sobota
Kvetná nedeľa
Svätý týždeň
Veľký pondelok
Sivý utorok
Svätá a veľká streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľkonočný pondelok
Biela nedeľa
Sviatok práce
Deň víťazstva nad fašizmom
Deň matiek
Nanebovstúpenie Pána
Turíce
Deň otcov
Najsvätejšia trojica
Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv)
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
Výročie Slovenského národného povstania
Deň Ústavy Slovenskej republiky
Sedembolestná Panna Mária
Sviatok všetkých svätých
Dušičky
Deň boja za slobodu a demokraciu
Krista - Kráľa
Advent
Druhá adventná nedeľa
3. adventná nedeľa – Gaudete
Štvrtá adventná nedeľa
Štedrý deň
1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný