Kedy boli Fašiangy v roku 2017?

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Fašiangy v roku 2017

sobota, 7. januára 2017 - utorok, 7. marca 2017
2 rokov, 4 mesiacov, 15 dní dozadu
Facebook
Twitter
Mail

Kalendár pre rok 2017
Kalendár pre Január 2017


Iné pohyblivé sviatky v roku 2017

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv)
Deň matiek
Deň otcov
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľkonočný pondelok
Veľký piatok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok