Kedy boli Fašiangy v roku 2019?

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Fašiangy v roku 2019

pondelok, 7. januára 2019 - utorok, 12. marca 2019
5 mesiacov, 19 dní dozadu
Facebook
Twitter
Mail

Kalendár pre rok 2019
Kalendár pre Január 2019


Iné pohyblivé sviatky v roku 2019

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv)
Deň matiek
Deň otcov
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľkonočný pondelok
Veľký piatok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok