Kedy budú Fašiangy v roku 2021?

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Fašiangy v roku 2021

štvrtok, 7. januára 2021 - utorok, 16. februára 2021
o 1 rok, 9 mesiacov, 18 dní
Kalendár pre rok 2021
Kalendár pre Január 2021


Iné pohyblivé sviatky v roku 2021

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Deň Matiek
Deň Otcov
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie telo)
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľkonočný pondelok
Veľký piatok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok