Kedy bude Druhá adventná nedeľa v roku 2024?

Bronzová nedeľa

Druhá adventná nedeľa v roku 2024

nedeľa 8. decembra 2024
o 6 mesiacov, 19 dní
Druhá adventná nedeľa je druhou nedeľou adventného obdobia, ktoré sa začína štyri týždne pred Vianocami. Dátum adventnej nedele sa vypočítava na základe dátumu Vianoc, ktoré sú každoročne 25. decembra. Tento sviatok je dôležitým obdobím pre kresťanov, ktorí sa pripravujú na narodenie Ježiša Krista. Na Slovensku sa druhá adventná nedeľa slávi rôznymi spôsobmi, vrátane zapálenia druhého sviečnika na adventnom venci a návštevy kostola.
Predchádzajúci: Advent
Nasledujúci: 3. adventná nedeľa – Gaudete

Kalendár pre rok 2024
Kalendár pre December 2024


Sviatky v roku 2024

Deň vzniku Slovenskej republiky
Zjavenie Pána
Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
Fašiangy
Krst Krista Pána
Hromnice
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Laetare
Smrtná nedeľa
Lazárova sobota
Kvetná nedeľa
Svätý týždeň
Veľký pondelok
Sivý utorok
Svätá a veľká streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Zmena času
Veľkonočný pondelok
Biela nedeľa
Sviatok práce
Deň víťazstva nad fašizmom
Nanebovstúpenie Pána
Deň matiek
Turíce
Najsvätejšia trojica
Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv)
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Deň otcov
Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
Výročie Slovenského národného povstania
Deň Ústavy Slovenskej republiky
Sedembolestná Panna Mária
Sviatok všetkých svätých
Dušičky
Deň boja za slobodu a demokraciu
Krista - Kráľa
Advent
Druhá adventná nedeľa
3. adventná nedeľa – Gaudete
Štvrtá adventná nedeľa
Štedrý deň
1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný