Kedy bola Kvetná nedeľa v roku 2024?

Nedeľa utrpenia Pána, Šiesta pôstna nedeľa, posledná pôstna nedeľa

Kvetná nedeľa v roku 2024

nedeľa 24. marca 2024
2 mesiace, 20 dní dozadu
Kvetná nedeľa je sviatok, ktorý sa slávi v kresťanskej tradícii na pamiatku Ježišovho vstupu do Jeruzalema. Na Slovensku sa tento sviatok slávi vždy v nedeľu pred Veľkou nocou. Dátum sa vypočítava podľa lunárneho kalendára a je určený ako prvá nedeľa po prvom jarnom splne. Kvetná nedeľa je významným sviatkom pre kresťanov a je spojená s tradíciou požehnania ratolestí a výzdoby kostolov kvetmi.
Predchádzajúci: Lazárova sobota
Nasledujúci: Veľký pondelok

Kalendár pre rok 2024
Kalendár pre Marec 2024


Sviatky v roku 2024

Deň vzniku Slovenskej republiky
Zjavenie Pána
Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
Fašiangy
Krst Krista Pána
Hromnice
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Laetare
Smrtná nedeľa
Lazárova sobota
Kvetná nedeľa
Svätý týždeň
Veľký pondelok
Sivý utorok
Svätá a veľká streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Zmena času
Veľkonočný pondelok
Biela nedeľa
Sviatok práce
Deň víťazstva nad fašizmom
Nanebovstúpenie Pána
Deň matiek
Turíce
Najsvätejšia trojica
Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv)
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Deň otcov
Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
Výročie Slovenského národného povstania
Deň Ústavy Slovenskej republiky
Sedembolestná Panna Mária
Sviatok všetkých svätých
Dušičky
Deň boja za slobodu a demokraciu
Krista - Kráľa
Advent
Druhá adventná nedeľa
3. adventná nedeľa – Gaudete
Štvrtá adventná nedeľa
Štedrý deň
1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný