Kedy bola Popolcová streda v roku 2017?

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Popolcová streda v roku 2017

streda, 1. marca 2017
2 rokov, 3 mesiacov, 23 dní dozadu
Facebook
Twitter
Mail

Kalendár pre rok 2017
Kalendár pre Marec 2017


Iné pohyblivé sviatky v roku 2017

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv)
Deň matiek
Deň otcov
Fašiangy
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľkonočný pondelok
Veľký piatok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok