Kdy byl Nejsvětější Srdce Ježíšovo v roce 2017?

Výpočet dat pohyblivých svátků pro jednotlivé roky.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo v roce 2017

pátek 23. června 2017
1 rok, 11 měsíců, 1 den zpětně
Facebook
Twitter
Mail

Kalendář pro rok 2017
Kalendář pro Červen 2017


Jiné pohyblivé svátky v roce 2017

1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Advent
Bílá neděle
Bílá sobota
Den matek
Den otců
Estomihi
Ježíše Krista Krále
Květná neděle
Letnice
Masopust
Modré pondělí
Nanebevstoupení Páně
Nejsvětější Trojice
Popeleční středa
Postní doba
Sazometná středa
Šedivé úterý
Slavnost Těla a Krve Páně
Smrtná neděle
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Svatý týden
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Velký pátek
Zelený čtvrtek