Kdy bude Květná neděle v roce 2024?

Pašijová neděle

Květná neděle v roce 2024

neděle 24. března 2024
o 9 měsíců, 18 dní
Květná neděle je v křesťanské tradici poslední nedělí před Velikonocemi. Je to den, kdy se připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma na oslu a lidé mu kladli na cestu větve olivovníku. Datum se vypočítává podle lunárního kalendáře a připadá vždy na neděli mezi 15. březnem a 21. dubnem.
Předchozí: Lazarova sobota
Následující: Modré pondělí

Facebook
Twitter
Mail
Kalendář pro rok 2024
Kalendář pro Březen 2024


Svátky v roce 2024

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Smrtná neděle
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Změna času
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Nanebevstoupení Páně
Den matek
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční