Kdy bude Květná neděle v roce 2025?

Pašijová neděle

Květná neděle v roce 2025

neděle 13. dubna 2025
o 11 měsíců, 29 dní
Květná neděle je v křesťanské tradici poslední nedělí před Velikonocemi. Je to den, kdy se připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma na oslu a lidé mu kladli na cestu větve olivovníku. Datum se vypočítává podle lunárního kalendáře a připadá vždy na neděli mezi 15. březnem a 21. dubnem.
Předchozí: Lazarova sobota
Následující: Modré pondělí

Kalendář pro rok 2025
Kalendář pro Duben 2025


Svátky v roce 2025

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Změna času
Smrtná neděle
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Den matek
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Den otců
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční