Kdy budou Letnice v roce 2021?

Seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní, Svatodušní svátky

Výpočet dat pohyblivých svátků pro jednotlivé roky.

Letnice v roce 2021

neděle 23. května 2021
o 6 měsíců, 25 dní
Předchozí: Nanebevstoupení Páně
Následující: Slavnost Těla a Krve Páně

Facebook
Twitter
Mail

Kalendář pro rok 2021
Kalendář pro Květen 2021


Svátky v roce 2021

Den obnovy samostatného českého státu
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Smrtná neděle
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Den matek
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční