Kdy bude Slavnost Těla a Krve Páně v roce 2025?

Slavnost Těla a Krve Páně v roce 2025

čtvrtek 19. června 2025
o 1 rok, 6 dní
Slavnost Těla a Krve Páně, také známá jako Boží tělo, je katolický svátek slavený v Česku. Datum se vypočítává na čtvrtek po neděli Nejsvětejší Trojice. Během této slavnosti se slaví Eucharistie a procesí s Nejsvětější Svátostí. Tento svátek je významným okamžikem pro katolickou církev a věřící.
Předchozí: Letnice
Následující: Nejsvětější Srdce Ježíšovo

Kalendář pro rok 2025
Kalendář pro Červen 2025


Svátky v roce 2025

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Změna času
Smrtná neděle
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Den matek
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Den otců
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční