Kdy bude 2. svátek vánoční v roce 2024?

2. svátek vánoční v roce 2024

čtvrtek 26. prosince 2024
o 6 měsíců, 10 dní
Druhý svátek vánoční je v Česku státním svátkem, který se slaví 26. prosince. Tento den je určen k odpočinku a trávení času s rodinou a přáteli. Datum se vypočítává jako druhý den po prvním svátku vánočním, tedy po Štědrém dni.
Předchozí: 1. svátek vánoční

Kalendář pro rok 2024
Kalendář pro Prosinec 2024


Svátky v roce 2024

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Smrtná neděle
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Změna času
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Nanebevstoupení Páně
Den matek
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční