Kdy bylo Modré pondělí v roce 2018?

Žluté pondělí

Výpočet dat pohyblivých svátků pro jednotlivé roky.

Modré pondělí v roce 2018

pondělí 26. března 2018
2 let, 1 měsíc, 30 dní zpětně
Facebook
Twitter
Mail

Kalendář pro rok 2018
Kalendář pro Březen 2018


Svátky v roce 2018

Den obnovy samostatného českého státu
Svátek Křtu Páně
Masopust
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Postní doba
Popeleční středa
Smrtná neděle
Svatý týden
Květná neděle
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční oktáv
Velikonoce
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Nanebevstoupení Páně
Den matek
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční