Kedy bude Sviatok práce v roku 2022?

Sviatok práce v roku 2022

nedeľa, 1. mája 2022
o 2 rokov, 2 mesiacov, 8 dní
Facebook
Twitter
Mail

Kalendár pre rok 2022
Kalendár pre Máj 2022


Sviatky v roku 2022

Deň vzniku Slovenskej republiky
Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
Fašiangy
Krst Krista Pána
Hromnice
Popolcová streda
Smrtná nedeľa
Kvetná nedeľa
Veľký pondelok
Svätá a veľká streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľká noc
Veľkonočný pondelok
Biela nedeľa
Sviatok práce
Deň matiek
Nanebovstúpenie Pána
Turíce
Najsvätejšia trojica
Božie telo (Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv)
Deň otcov
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
Výročie Slovenského národného povstania
Deň Ústavy Slovenskej republiky
Sedembolestná Panna Mária
Sviatok všetkých svätých
Deň boja za slobodu a demokraciu
Krista - Kráľa
Advent
Štedrý deň
1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný