Kedy budú Fašiangy v roku 2022?

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Fašiangy v roku 2022

piatok, 7. januára 2022 - utorok, 1. marca 2022
o 2 rokov, 9 mesiacov, 13 dní
Kalendár pre rok 2022
Kalendár pre Január 2022


Iné pohyblivé sviatky v roku 2022

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Deň Matiek
Deň Otcov
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie telo)
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľkonočný pondelok
Veľký piatok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok