Kedy bude Veľký piatok v roku 2019?

Výpočet dátumov pohyblivých sviatkov pre jednotlivé roky.

Veľký piatok v roku 2019

piatok, 19. apríla 2019
o 30 dní
Kalendár pre rok 2019
Kalendár pre Apríl 2019


Iné pohyblivé sviatky v roku 2019

1. sviatok Vianočný
2. sviatok Vianočný
Advent
Biela nedeľa
Biela sobota
Deň Matiek
Deň Otcov
Fašiangy
Hromnice
Krista - Kráľa
Krst Krista Pána
Kvetná nedeľa
Najsvätejšia trojica
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie telo)
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nanebovstúpenie Pána
Popolcová streda
Pôstne obdobie
Smrtná nedeľa
Štedrý deň
Svätá a veľká streda
Svätý týždeň
Turíce
Veľká noc
Veľkonočná oktáva
Veľkonočný pondelok
Veľký pondelok
Zelený štvrtok