Kdy byl Masopust v roce 2023?

Fašank, ostatky, končiny, voračky

Masopust v roce 2023

sobota 7. ledna 2023 - úterý 21. února 2023
1 rok, 1 měsíc, 21 dní zpětně
Masopust je tradiční český svátek, který se slaví před začátkem postní doby. Lidé se převlékají do kostýmů a pořádají průvody s hudebními nástroji a tancem. Datum Masopustu se vypočítává podle pohybu měsíce a slunce.
Předchozí: Epifanie
Následující: Popeleční středa

Kalendář pro rok 2023
Kalendář pro Leden 2023


Svátky v roce 2023

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Smrtná neděle
Změna času
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Den matek
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční