Kdy byla Popeleční středa v roce 2023?

První den postní doby

Popeleční středa v roce 2023

středa 22. února 2023
1 rok, 1 měsíc, 26 dní zpětně
Popeleční středa je křesťanský svátek, kterým začíná postní doba. V Česku se slaví vždy 46 dní před Velikonocemi. Během bohoslužby se věřícím na čelo nanáší popele a připomíná se jim smrtelnost a nutnost pokání. Tento den je pro katolíky a některé další křesťanské církve velmi důležitý.
Předchozí: Masopust
Následující: Postní doba

Kalendář pro rok 2023
Kalendář pro Únor 2023


Svátky v roce 2023

Den obnovy samostatného českého státu
Epifanie
Masopust
Svátek Křtu Páně
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Estomihi
Popeleční středa
Postní doba
Laetare
Smrtná neděle
Změna času
Lazarova sobota
Květná neděle
Svatý týden
Modré pondělí
Šedivé úterý
Sazometná středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoce
Velikonoční oktáv
Velikonoční pondělí
Bílá neděle
Svátek práce
Den vítězství
Den matek
Nanebevstoupení Páně
Letnice
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Den otců
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Dušičky
Den boje za svobodu a demokracii
Ježíše Krista Krále
Advent
Druhá adventní neděle
Gaudete
Čtvrtá adventní neděle
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční