Ισλαμικό ημερολόγιο για το 2023 (1444-1445)

Σήμερα: Παρασκευή, 7 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε. Σήμερα στο ημερολόγιο ↓


Ιανουάριος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
18 Jumada II 1444 Ε.Ε.
29 Jumada II 1444 Ε.Ε.310 Jumada II 1444 Ε.Ε.411 Jumada II 1444 Ε.Ε.512 Jumada II 1444 Ε.Ε.613 Jumada II 1444 Ε.Ε.714 Jumada II 1444 Ε.Ε.815 Jumada II 1444 Ε.Ε.
916 Jumada II 1444 Ε.Ε.1017 Jumada II 1444 Ε.Ε.1118 Jumada II 1444 Ε.Ε.1219 Jumada II 1444 Ε.Ε.1320 Jumada II 1444 Ε.Ε.1421 Jumada II 1444 Ε.Ε.1522 Jumada II 1444 Ε.Ε.
1623 Jumada II 1444 Ε.Ε.1724 Jumada II 1444 Ε.Ε.1825 Jumada II 1444 Ε.Ε.1926 Jumada II 1444 Ε.Ε.2027 Jumada II 1444 Ε.Ε.2128 Jumada II 1444 Ε.Ε.2229 Jumada II 1444 Ε.Ε.
231 Rajab 1444 Ε.Ε.242 Rajab 1444 Ε.Ε.253 Rajab 1444 Ε.Ε.264 Rajab 1444 Ε.Ε.275 Rajab 1444 Ε.Ε.286 Rajab 1444 Ε.Ε.297 Rajab 1444 Ε.Ε.
308 Rajab 1444 Ε.Ε.319 Rajab 1444 Ε.Ε.

Φεβρουάριος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
110 Rajab 1444 Ε.Ε.211 Rajab 1444 Ε.Ε.312 Rajab 1444 Ε.Ε.413 Rajab 1444 Ε.Ε.514 Rajab 1444 Ε.Ε.
615 Rajab 1444 Ε.Ε.716 Rajab 1444 Ε.Ε.817 Rajab 1444 Ε.Ε.918 Rajab 1444 Ε.Ε.1019 Rajab 1444 Ε.Ε.1120 Rajab 1444 Ε.Ε.1221 Rajab 1444 Ε.Ε.
1322 Rajab 1444 Ε.Ε.1423 Rajab 1444 Ε.Ε.1524 Rajab 1444 Ε.Ε.1625 Rajab 1444 Ε.Ε.1726 Rajab 1444 Ε.Ε.1827 Rajab 1444 Ε.Ε.1928 Rajab 1444 Ε.Ε.
2029 Rajab 1444 Ε.Ε.2130 Rajab 1444 Ε.Ε.221 Shaʻban 1444 Ε.Ε.232 Shaʻban 1444 Ε.Ε.243 Shaʻban 1444 Ε.Ε.254 Shaʻban 1444 Ε.Ε.265 Shaʻban 1444 Ε.Ε.
276 Shaʻban 1444 Ε.Ε.287 Shaʻban 1444 Ε.Ε.

Μάρτιος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
18 Shaʻban 1444 Ε.Ε.29 Shaʻban 1444 Ε.Ε.310 Shaʻban 1444 Ε.Ε.411 Shaʻban 1444 Ε.Ε.512 Shaʻban 1444 Ε.Ε.
613 Shaʻban 1444 Ε.Ε.714 Shaʻban 1444 Ε.Ε.815 Shaʻban 1444 Ε.Ε.916 Shaʻban 1444 Ε.Ε.1017 Shaʻban 1444 Ε.Ε.1118 Shaʻban 1444 Ε.Ε.1219 Shaʻban 1444 Ε.Ε.
1320 Shaʻban 1444 Ε.Ε.1421 Shaʻban 1444 Ε.Ε.1522 Shaʻban 1444 Ε.Ε.1623 Shaʻban 1444 Ε.Ε.1724 Shaʻban 1444 Ε.Ε.1825 Shaʻban 1444 Ε.Ε.1926 Shaʻban 1444 Ε.Ε.
2027 Shaʻban 1444 Ε.Ε.2128 Shaʻban 1444 Ε.Ε.2229 Shaʻban 1444 Ε.Ε.231 Ramadan 1444 Ε.Ε.242 Ramadan 1444 Ε.Ε.253 Ramadan 1444 Ε.Ε.264 Ramadan 1444 Ε.Ε.
275 Ramadan 1444 Ε.Ε.286 Ramadan 1444 Ε.Ε.297 Ramadan 1444 Ε.Ε.308 Ramadan 1444 Ε.Ε.319 Ramadan 1444 Ε.Ε.

Απρίλιος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
110 Ramadan 1444 Ε.Ε.211 Ramadan 1444 Ε.Ε.
312 Ramadan 1444 Ε.Ε.413 Ramadan 1444 Ε.Ε.514 Ramadan 1444 Ε.Ε.615 Ramadan 1444 Ε.Ε.716 Ramadan 1444 Ε.Ε.817 Ramadan 1444 Ε.Ε.918 Ramadan 1444 Ε.Ε.
1019 Ramadan 1444 Ε.Ε.1120 Ramadan 1444 Ε.Ε.1221 Ramadan 1444 Ε.Ε.1322 Ramadan 1444 Ε.Ε.1423 Ramadan 1444 Ε.Ε.1524 Ramadan 1444 Ε.Ε.1625 Ramadan 1444 Ε.Ε.
1726 Ramadan 1444 Ε.Ε.1827 Ramadan 1444 Ε.Ε.1928 Ramadan 1444 Ε.Ε.2029 Ramadan 1444 Ε.Ε.2130 Ramadan 1444 Ε.Ε.221 Shawwal 1444 Ε.Ε.232 Shawwal 1444 Ε.Ε.
243 Shawwal 1444 Ε.Ε.254 Shawwal 1444 Ε.Ε.265 Shawwal 1444 Ε.Ε.276 Shawwal 1444 Ε.Ε.287 Shawwal 1444 Ε.Ε.298 Shawwal 1444 Ε.Ε.309 Shawwal 1444 Ε.Ε.

Μάιος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
110 Shawwal 1444 Ε.Ε.211 Shawwal 1444 Ε.Ε.312 Shawwal 1444 Ε.Ε.413 Shawwal 1444 Ε.Ε.514 Shawwal 1444 Ε.Ε.615 Shawwal 1444 Ε.Ε.716 Shawwal 1444 Ε.Ε.
817 Shawwal 1444 Ε.Ε.918 Shawwal 1444 Ε.Ε.1019 Shawwal 1444 Ε.Ε.1120 Shawwal 1444 Ε.Ε.1221 Shawwal 1444 Ε.Ε.1322 Shawwal 1444 Ε.Ε.1423 Shawwal 1444 Ε.Ε.
1524 Shawwal 1444 Ε.Ε.1625 Shawwal 1444 Ε.Ε.1726 Shawwal 1444 Ε.Ε.1827 Shawwal 1444 Ε.Ε.1928 Shawwal 1444 Ε.Ε.2029 Shawwal 1444 Ε.Ε.211 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.
222 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.233 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.244 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.255 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.266 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.277 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.288 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.
299 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.3010 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.3111 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.

Ιούνιος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
112 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.213 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.314 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.415 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.
516 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.617 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.718 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.819 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.920 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.1021 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.1122 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.
1223 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.1324 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.1425 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.1526 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.1627 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.1728 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.1829 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.
1930 Dhuʻl-Qiʻdah 1444 Ε.Ε.201 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.212 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.223 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.234 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.245 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.256 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.
267 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.278 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.289 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.2910 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.3011 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.

Ιούλιος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
112 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.213 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.
314 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.415 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.516 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.617 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.718 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.819 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.920 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.
1021 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.1122 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.1223 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.1324 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.1425 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.1526 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.1627 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.
1728 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.1829 Dhuʻl-Hijjah 1444 Ε.Ε.191 Muharram 1445 Ε.Ε.202 Muharram 1445 Ε.Ε.213 Muharram 1445 Ε.Ε.224 Muharram 1445 Ε.Ε.235 Muharram 1445 Ε.Ε.
246 Muharram 1445 Ε.Ε.257 Muharram 1445 Ε.Ε.268 Muharram 1445 Ε.Ε.279 Muharram 1445 Ε.Ε.2810 Muharram 1445 Ε.Ε.2911 Muharram 1445 Ε.Ε.3012 Muharram 1445 Ε.Ε.
3113 Muharram 1445 Ε.Ε.

Αύγουστος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
114 Muharram 1445 Ε.Ε.215 Muharram 1445 Ε.Ε.316 Muharram 1445 Ε.Ε.417 Muharram 1445 Ε.Ε.518 Muharram 1445 Ε.Ε.619 Muharram 1445 Ε.Ε.
720 Muharram 1445 Ε.Ε.821 Muharram 1445 Ε.Ε.922 Muharram 1445 Ε.Ε.1023 Muharram 1445 Ε.Ε.1124 Muharram 1445 Ε.Ε.1225 Muharram 1445 Ε.Ε.1326 Muharram 1445 Ε.Ε.
1427 Muharram 1445 Ε.Ε.1528 Muharram 1445 Ε.Ε.1629 Muharram 1445 Ε.Ε.1730 Muharram 1445 Ε.Ε.181 Safar 1445 Ε.Ε.192 Safar 1445 Ε.Ε.203 Safar 1445 Ε.Ε.
214 Safar 1445 Ε.Ε.225 Safar 1445 Ε.Ε.236 Safar 1445 Ε.Ε.247 Safar 1445 Ε.Ε.258 Safar 1445 Ε.Ε.269 Safar 1445 Ε.Ε.2710 Safar 1445 Ε.Ε.
2811 Safar 1445 Ε.Ε.2912 Safar 1445 Ε.Ε.3013 Safar 1445 Ε.Ε.3114 Safar 1445 Ε.Ε.

Σεπτέμβριος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
115 Safar 1445 Ε.Ε.216 Safar 1445 Ε.Ε.317 Safar 1445 Ε.Ε.
418 Safar 1445 Ε.Ε.519 Safar 1445 Ε.Ε.620 Safar 1445 Ε.Ε.721 Safar 1445 Ε.Ε.822 Safar 1445 Ε.Ε.923 Safar 1445 Ε.Ε.1024 Safar 1445 Ε.Ε.
1125 Safar 1445 Ε.Ε.1226 Safar 1445 Ε.Ε.1327 Safar 1445 Ε.Ε.1428 Safar 1445 Ε.Ε.1529 Safar 1445 Ε.Ε.161 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.172 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.
183 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.194 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.205 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.216 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.227 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.238 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.249 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.
2510 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.2611 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.2712 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.2813 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.2914 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.3015 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.

Οκτώβριος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
116 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.
217 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.318 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.419 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.520 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.621 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.722 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.823 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.
924 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.1025 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.1126 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.1227 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.1328 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.1429 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.1530 Rabiʻ I 1445 Ε.Ε.
161 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.172 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.183 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.194 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.205 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.216 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.227 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.
238 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.249 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.2510 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.2611 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.2712 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.2813 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.2914 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.
3015 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.3116 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.

Νοέμβριος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
117 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.218 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.319 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.420 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.521 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.
622 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.723 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.824 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.925 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.1026 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.1127 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.1228 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.
1329 Rabiʻ II 1445 Ε.Ε.141 Jumada I 1445 Ε.Ε.152 Jumada I 1445 Ε.Ε.163 Jumada I 1445 Ε.Ε.174 Jumada I 1445 Ε.Ε.185 Jumada I 1445 Ε.Ε.196 Jumada I 1445 Ε.Ε.
207 Jumada I 1445 Ε.Ε.218 Jumada I 1445 Ε.Ε.229 Jumada I 1445 Ε.Ε.2310 Jumada I 1445 Ε.Ε.2411 Jumada I 1445 Ε.Ε.2512 Jumada I 1445 Ε.Ε.2613 Jumada I 1445 Ε.Ε.
2714 Jumada I 1445 Ε.Ε.2815 Jumada I 1445 Ε.Ε.2916 Jumada I 1445 Ε.Ε.3017 Jumada I 1445 Ε.Ε.

Δεκέμβριος - 2023

ΔευΤρίΤετΠέμΠαρΣάβΚυρ
118 Jumada I 1445 Ε.Ε.219 Jumada I 1445 Ε.Ε.320 Jumada I 1445 Ε.Ε.
421 Jumada I 1445 Ε.Ε.522 Jumada I 1445 Ε.Ε.623 Jumada I 1445 Ε.Ε.724 Jumada I 1445 Ε.Ε.825 Jumada I 1445 Ε.Ε.926 Jumada I 1445 Ε.Ε.1027 Jumada I 1445 Ε.Ε.
1128 Jumada I 1445 Ε.Ε.1229 Jumada I 1445 Ε.Ε.1330 Jumada I 1445 Ε.Ε.141 Jumada II 1445 Ε.Ε.152 Jumada II 1445 Ε.Ε.163 Jumada II 1445 Ε.Ε.174 Jumada II 1445 Ε.Ε.
185 Jumada II 1445 Ε.Ε.196 Jumada II 1445 Ε.Ε.207 Jumada II 1445 Ε.Ε.218 Jumada II 1445 Ε.Ε.229 Jumada II 1445 Ε.Ε.2310 Jumada II 1445 Ε.Ε.2411 Jumada II 1445 Ε.Ε.
2512 Jumada II 1445 Ε.Ε.2613 Jumada II 1445 Ε.Ε.2714 Jumada II 1445 Ε.Ε.2815 Jumada II 1445 Ε.Ε.2916 Jumada II 1445 Ε.Ε.3017 Jumada II 1445 Ε.Ε.3118 Jumada II 1445 Ε.Ε.