Ισλαμικό ημερολόγιο για το 2021 (1442-1443)

Σήμερα: Δευτέρα, 11 Rabiʻ I 1443 AH Σήμερα στο ημερολόγιο ↓

Facebook
Twitter
Mail

Ιανουάριος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
117 Jumada I 1442 AH218 Jumada I 1442 AH319 Jumada I 1442 AH
420 Jumada I 1442 AH521 Jumada I 1442 AH622 Jumada I 1442 AH723 Jumada I 1442 AH824 Jumada I 1442 AH925 Jumada I 1442 AH1026 Jumada I 1442 AH
1127 Jumada I 1442 AH1228 Jumada I 1442 AH1329 Jumada I 1442 AH1430 Jumada I 1442 AH151 Jumada II 1442 AH162 Jumada II 1442 AH173 Jumada II 1442 AH
184 Jumada II 1442 AH195 Jumada II 1442 AH206 Jumada II 1442 AH217 Jumada II 1442 AH228 Jumada II 1442 AH239 Jumada II 1442 AH2410 Jumada II 1442 AH
2511 Jumada II 1442 AH2612 Jumada II 1442 AH2713 Jumada II 1442 AH2814 Jumada II 1442 AH2915 Jumada II 1442 AH3016 Jumada II 1442 AH3117 Jumada II 1442 AH

Φεβρουάριος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
118 Jumada II 1442 AH219 Jumada II 1442 AH320 Jumada II 1442 AH421 Jumada II 1442 AH522 Jumada II 1442 AH623 Jumada II 1442 AH724 Jumada II 1442 AH
825 Jumada II 1442 AH926 Jumada II 1442 AH1027 Jumada II 1442 AH1128 Jumada II 1442 AH1229 Jumada II 1442 AH131 Rajab 1442 AH142 Rajab 1442 AH
153 Rajab 1442 AH164 Rajab 1442 AH175 Rajab 1442 AH186 Rajab 1442 AH197 Rajab 1442 AH208 Rajab 1442 AH219 Rajab 1442 AH
2210 Rajab 1442 AH2311 Rajab 1442 AH2412 Rajab 1442 AH2513 Rajab 1442 AH2614 Rajab 1442 AH2715 Rajab 1442 AH2816 Rajab 1442 AH

Μάρτιος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
117 Rajab 1442 AH218 Rajab 1442 AH319 Rajab 1442 AH420 Rajab 1442 AH521 Rajab 1442 AH622 Rajab 1442 AH723 Rajab 1442 AH
824 Rajab 1442 AH925 Rajab 1442 AH1026 Rajab 1442 AH1127 Rajab 1442 AH1228 Rajab 1442 AH1329 Rajab 1442 AH1430 Rajab 1442 AH
151 Shaʻban 1442 AH162 Shaʻban 1442 AH173 Shaʻban 1442 AH184 Shaʻban 1442 AH195 Shaʻban 1442 AH206 Shaʻban 1442 AH217 Shaʻban 1442 AH
228 Shaʻban 1442 AH239 Shaʻban 1442 AH2410 Shaʻban 1442 AH2511 Shaʻban 1442 AH2612 Shaʻban 1442 AH2713 Shaʻban 1442 AH2814 Shaʻban 1442 AH
2915 Shaʻban 1442 AH3016 Shaʻban 1442 AH3117 Shaʻban 1442 AH

Απρίλιος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
118 Shaʻban 1442 AH219 Shaʻban 1442 AH320 Shaʻban 1442 AH421 Shaʻban 1442 AH
522 Shaʻban 1442 AH623 Shaʻban 1442 AH724 Shaʻban 1442 AH825 Shaʻban 1442 AH926 Shaʻban 1442 AH1027 Shaʻban 1442 AH1128 Shaʻban 1442 AH
1229 Shaʻban 1442 AH131 Ramadan 1442 AH142 Ramadan 1442 AH153 Ramadan 1442 AH164 Ramadan 1442 AH175 Ramadan 1442 AH186 Ramadan 1442 AH
197 Ramadan 1442 AH208 Ramadan 1442 AH219 Ramadan 1442 AH2210 Ramadan 1442 AH2311 Ramadan 1442 AH2412 Ramadan 1442 AH2513 Ramadan 1442 AH
2614 Ramadan 1442 AH2715 Ramadan 1442 AH2816 Ramadan 1442 AH2917 Ramadan 1442 AH3018 Ramadan 1442 AH

Μάιος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
119 Ramadan 1442 AH220 Ramadan 1442 AH
321 Ramadan 1442 AH422 Ramadan 1442 AH523 Ramadan 1442 AH624 Ramadan 1442 AH725 Ramadan 1442 AH826 Ramadan 1442 AH927 Ramadan 1442 AH
1028 Ramadan 1442 AH1129 Ramadan 1442 AH1230 Ramadan 1442 AH131 Shawwal 1442 AH142 Shawwal 1442 AH153 Shawwal 1442 AH164 Shawwal 1442 AH
175 Shawwal 1442 AH186 Shawwal 1442 AH197 Shawwal 1442 AH208 Shawwal 1442 AH219 Shawwal 1442 AH2210 Shawwal 1442 AH2311 Shawwal 1442 AH
2412 Shawwal 1442 AH2513 Shawwal 1442 AH2614 Shawwal 1442 AH2715 Shawwal 1442 AH2816 Shawwal 1442 AH2917 Shawwal 1442 AH3018 Shawwal 1442 AH
3119 Shawwal 1442 AH

Ιούνιος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
120 Shawwal 1442 AH221 Shawwal 1442 AH322 Shawwal 1442 AH423 Shawwal 1442 AH524 Shawwal 1442 AH625 Shawwal 1442 AH
726 Shawwal 1442 AH827 Shawwal 1442 AH928 Shawwal 1442 AH1029 Shawwal 1442 AH111 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH122 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH133 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH
144 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH155 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH166 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH177 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH188 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH199 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH2010 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH
2111 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH2212 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH2313 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH2414 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH2515 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH2616 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH2717 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH
2818 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH2919 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH3020 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH

Ιούλιος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
121 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH222 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH323 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH424 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH
525 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH626 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH727 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH828 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH929 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH1030 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH111 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH
122 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH133 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH144 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH155 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH166 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH177 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH188 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH
199 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH2010 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH2111 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH2212 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH2313 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH2414 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH2515 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH
2616 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH2717 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH2818 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH2919 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH3020 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH3121 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH

Αύγουστος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
122 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH
223 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH324 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH425 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH526 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH627 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH728 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH829 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH
930 Dhuʻl-Hijjah 1442 AH101 Muharram 1443 AH112 Muharram 1443 AH123 Muharram 1443 AH134 Muharram 1443 AH145 Muharram 1443 AH156 Muharram 1443 AH
167 Muharram 1443 AH178 Muharram 1443 AH189 Muharram 1443 AH1910 Muharram 1443 AH2011 Muharram 1443 AH2112 Muharram 1443 AH2213 Muharram 1443 AH
2314 Muharram 1443 AH2415 Muharram 1443 AH2516 Muharram 1443 AH2617 Muharram 1443 AH2718 Muharram 1443 AH2819 Muharram 1443 AH2920 Muharram 1443 AH
3021 Muharram 1443 AH3122 Muharram 1443 AH

Σεπτέμβριος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
123 Muharram 1443 AH224 Muharram 1443 AH325 Muharram 1443 AH426 Muharram 1443 AH527 Muharram 1443 AH
628 Muharram 1443 AH729 Muharram 1443 AH830 Muharram 1443 AH91 Safar 1443 AH102 Safar 1443 AH113 Safar 1443 AH124 Safar 1443 AH
135 Safar 1443 AH146 Safar 1443 AH157 Safar 1443 AH168 Safar 1443 AH179 Safar 1443 AH1810 Safar 1443 AH1911 Safar 1443 AH
2012 Safar 1443 AH2113 Safar 1443 AH2214 Safar 1443 AH2315 Safar 1443 AH2416 Safar 1443 AH2517 Safar 1443 AH2618 Safar 1443 AH
2719 Safar 1443 AH2820 Safar 1443 AH2921 Safar 1443 AH3022 Safar 1443 AH

Οκτώβριος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
123 Safar 1443 AH224 Safar 1443 AH325 Safar 1443 AH
426 Safar 1443 AH527 Safar 1443 AH628 Safar 1443 AH729 Safar 1443 AH81 Rabiʻ I 1443 AH92 Rabiʻ I 1443 AH103 Rabiʻ I 1443 AH
114 Rabiʻ I 1443 AH125 Rabiʻ I 1443 AH136 Rabiʻ I 1443 AH147 Rabiʻ I 1443 AH158 Rabiʻ I 1443 AH169 Rabiʻ I 1443 AH1710 Rabiʻ I 1443 AH
1811 Rabiʻ I 1443 AH1912 Rabiʻ I 1443 AH2013 Rabiʻ I 1443 AH2114 Rabiʻ I 1443 AH2215 Rabiʻ I 1443 AH2316 Rabiʻ I 1443 AH2417 Rabiʻ I 1443 AH
2518 Rabiʻ I 1443 AH2619 Rabiʻ I 1443 AH2720 Rabiʻ I 1443 AH2821 Rabiʻ I 1443 AH2922 Rabiʻ I 1443 AH3023 Rabiʻ I 1443 AH3124 Rabiʻ I 1443 AH

Νοέμβριος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
125 Rabiʻ I 1443 AH226 Rabiʻ I 1443 AH327 Rabiʻ I 1443 AH428 Rabiʻ I 1443 AH529 Rabiʻ I 1443 AH630 Rabiʻ I 1443 AH71 Rabiʻ II 1443 AH
82 Rabiʻ II 1443 AH93 Rabiʻ II 1443 AH104 Rabiʻ II 1443 AH115 Rabiʻ II 1443 AH126 Rabiʻ II 1443 AH137 Rabiʻ II 1443 AH148 Rabiʻ II 1443 AH
159 Rabiʻ II 1443 AH1610 Rabiʻ II 1443 AH1711 Rabiʻ II 1443 AH1812 Rabiʻ II 1443 AH1913 Rabiʻ II 1443 AH2014 Rabiʻ II 1443 AH2115 Rabiʻ II 1443 AH
2216 Rabiʻ II 1443 AH2317 Rabiʻ II 1443 AH2418 Rabiʻ II 1443 AH2519 Rabiʻ II 1443 AH2620 Rabiʻ II 1443 AH2721 Rabiʻ II 1443 AH2822 Rabiʻ II 1443 AH
2923 Rabiʻ II 1443 AH3024 Rabiʻ II 1443 AH

Δεκέμβριος - 2021

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
125 Rabiʻ II 1443 AH226 Rabiʻ II 1443 AH327 Rabiʻ II 1443 AH428 Rabiʻ II 1443 AH529 Rabiʻ II 1443 AH
61 Jumada I 1443 AH72 Jumada I 1443 AH83 Jumada I 1443 AH94 Jumada I 1443 AH105 Jumada I 1443 AH116 Jumada I 1443 AH127 Jumada I 1443 AH
138 Jumada I 1443 AH149 Jumada I 1443 AH1510 Jumada I 1443 AH1611 Jumada I 1443 AH1712 Jumada I 1443 AH1813 Jumada I 1443 AH1914 Jumada I 1443 AH
2015 Jumada I 1443 AH2116 Jumada I 1443 AH2217 Jumada I 1443 AH2318 Jumada I 1443 AH2419 Jumada I 1443 AH2520 Jumada I 1443 AH2621 Jumada I 1443 AH
2722 Jumada I 1443 AH2823 Jumada I 1443 AH2924 Jumada I 1443 AH3025 Jumada I 1443 AH3126 Jumada I 1443 AH